3D
Robotboll Ytterliggare en virtualisering, denna gång över en robotboll på Mars.
Gjord ca. år 2002.

Kulventil Denna bild är gjord från ritningar på papper, moddelerad helt i Lightwave.
Texterna och pilarna är dock gjorda i photoshop.
Gjord på 90-talet.
Robotbollen Pi på Mars En robotboll på Mars, igen..
2018.