3D
Robotbollen Pi Ytterliggare en virtualisering, denna gång över en robotboll.
Gjord 2019.

Kulventil

Denna bild är gjord från ritningar på papper, modellerad och renderad helt i Lightwave.
Texterna och pilarna är dock gjorda i photoshop.
Gjord på 90-talet.
Hifi modular speaker Denna bild är en prototyp på en högtalare, modellerad och renderad i Lightwave.
Gjord 2019.
Amiga Boingboll -animgifEn animgif, modellerad och renderad i Lightwave.
Gjord 2018.
Månen Månen, en bild från en animation jag gjort, med förstorade höjdskillnader, för att enklare se månens brutala historia.
Gjord helt utan polygoner.
2019.