Pixling, lite retro..
Pixlad bild nr. 1 Pixlad i Deluxepaint -94, gjord i 32 färger (5 bitplan).
Gjord helt med en mus utan inscanning etc. på en Amiga 500 och 1200.